Zarząd

Zarząd klubu :

Prezes – Daniel Zalski

Wiceprezes – Piotr Kurasiński

Członkowie zarządu:

Andrzej Zalski

Rafał Staśkiewicz

Paweł Krawczyński

Mateusz Adamus

Marzena Zalska

Konrad Wilk

Tomasz Rados

Dyrektor sportowy

Marcin Nowak     tel.: 697 947 929

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący – Marcin Sroka

Członkowie:

Tomasz Juszczyk

Tymoteusz Tekieli