Kadra

Aleksander Biernacki
Mikołaj Biernacki
Filip Gładysz
Przemysław Grzybowski
Robert Hyra
Igor Luziński
Jakub Pawlik
Rafał Romański
Wojciech Tondyra
Dawid Wydmuch
Bartosz Zalski
Michał Żurawski