Otrzymaliśmy dofinansowanie od gminy Kłobuck

1 października doszło do porozumienia w sprawie dofinansowania pomiędzy Zniczem a gminą Kłobuck.

We wtorek w urzędzie miejskim w Kłobucku odbyło się uroczyste podpisanie dokumentów, potwierdzających zasilenie klubowego budżetu pięćdziesięcioma tysiącami złotych. Dofinansowanie jest następstwem złożenia przez Znicz wniosku o dotację w rozpisanym przez burmistrza otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz, dzięki niemu, promocji gminy Kłobuck. Umowę z burmistrzem Kłobucka, Jerzym Zakrzewskim, podpisał prezes klubu, Daniel Zalski, wraz z wiceprezesem, Piotrem Kurasińskim.

About Tomasz Nowakowski

Student filologii polskiej, pasjonat piłki nożnej, kibic Znicza Kłobuck.

View all posts by Tomasz Nowakowski →