Orliki

Trener: Tomasz Rados, Rafał Staśkiewicz

Tel. 502 448 870