Andrzej Zalski prezesem MLKS-u Znicz Kłobuck!

4 marca odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. W jego wyniku nowym prezesem klubu stał się Andrzej Zalski.

Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego dokonano kilku zmian. Najistotniejszą z nich jest ta, która tyczy się funkcji prezesa klubu. Pełnić ją będzie Andrzej Zalski. Dotychczasowy prezes, Daniel Zalski, został – obok Piotra Kurasińskiego – wiceprezesem klubu.

Roszadom uległ także skład członków zarządu. Oprócz osób, zajmujących najwyższe stanowiska w klubie, znajdują się w nim też Rafał Staśkiewicz, Konrad Wilk i Tomasz Rados. Z kolei w Komisji Rewizyjnej znaleźli się: Marcin Sroka (przewodniczący), Tomasz Juszczyk i Paweł Krawczyński.

About Tomasz Nowakowski

Student filologii polskiej, pasjonat piłki nożnej, kibic Znicza Kłobuck.

View all posts by Tomasz Nowakowski →